STEVNER OG MESTERSKAP

 

Klubbstevner

Klubbstevner er stevner der kun klubbens utøvere deltar. Det er ingen autoriserte dommere til stede, og det er ingen startkontigent. Klubbstevner er uformelle stevner som har til hensikt å forberede utøverne på andre typer stevner.  

 

Rekruttstevner

Rekruttstevner anses også som uformelle stevner uten autoriserte dommere, men i motsetning til klubbstevner møter barna utøvere fra andre klubber. Barna kan delta på rekruttstevner fra det året de fyller 8 år. På rekruttstevner må det betales startkontigent, men det er ikke noe krav om å betale startlisens.   Alle som deltar på rekruttstevner får premie uavhengig av resultat og ingen vil diskvalifisert. For 10 år og yngre skal resultatlisten listes alfabetisk, og for 9 år og yngre skal ikke resultatet oppgis i resultatlisten.

 

Approberte stevner

Et approbert stevne er en svømmekonkurranse som er registrert på Norges Svømmeforbunds terminliste. På approberte stevner vil det være dommere til stede som vil passe på at utøverne følger det internasjonale svømmeforbundets (FINAs) regler. Ved brudd på disse reglene vil utøverne bli diskvalifisert. Approberte stevner stiller med andre krav til svømmerens ferdigheter. Utøvere kan delta i åpne approberte stevner fra det året man fyller 9 år. Resultatlisten for 9-10 åringer skal være alfabetisk. I landsdels- og nasjonale stevner kan man delta fra det året man fyller 11 år, mens man kan delta i stevner med kvalifiseringskrav fra det året man fyller 13 år, så sant man har klart kvalifiseringskravet. På approberte stevner må man betale både startlisens og startkontigent. Alle utøvere i alderen 9-12 år får deltagerpremie. I tillegg er det normalt med 1/3 premiering for klassene 11 år og eldre. Det vil med andre ord si at dersom det er 3 deltakere eller færre, får kun førstemann premie. Dersom det er 4-6 deltakere får de to første premier, og dersom det er 7-9 deltakere får de tre første premier osv.. Tidsskjema, startlister, heatlister og resultater vil som regel bli publisert på www.livetiming.medley.no . Alle oppnådde tider fra approberte stevner vil også bli lagt ut på www.medley.no , der svømmeren også vil bli rangert på landsbasis.

 

LÅMØ (Landsdels årsklassemønstring)

LÅMØ er et krets-/regionmesterskap som arrangeres i fem landsdeler (nord, midt, vest, øst og sør) en gang i året. Man kan delta i LÅMØ det året man fyller 11 år til det året man fyller 16 år. For å delta i LÅMØ må man kvalifisere seg. Man må ha oppnådd resultat på alle fem LÅMØ-øvelser i kvalifiseringsperioden. Sammenlagt poengsum (FINA-poeng) for alle de fem LÅMØ-øvelsene teller i rangeringen. For 13-16 årsklassen vil de 24 beste på rangeringslisten i hver av de fem regionene når kvalifikasjonsperioden går ut, være kvalifisert. Rangeringslisten finner man på www.medley.no . For 11 og 12 års klassen vil alle som har oppnådd gyldig tid på alle LÅMØ-øvelsene i kvalifikasjonsperioden få delta på LÅMØ i sin tilhørende region.

 

LÅMØ-øvelser for 11 årsklassen:

50 m butterfly, 100 m rygg, 100 m bryst, 200 m fri og 100 m individuell medley.

 

LÅMØ-øvelser for 12-16 årsklassen:

100 m butterfly, 200 m rygg, 200 m bryst, 400 m fri og 200 m individuell medley.

 

ÅM (Årsklassemønstring)

ÅM arrangeres for gutter og jenter i alderen 13-16 år i pinsehelgen hvert år. De 30 beste i hver årsklasse på landsbasis er kvalifisert, og de 4 beste øvelsene i LÅMØ vil danne grunnlaget for kvalifisering.

 

NM Ungdom samt NM for junior og senior kortbane og langbane.

Norgesmesterskapet for Ungdom arrangeres for gutter og jenter i alderen 13-16 år i oktober hvert år. Norgesmesterskapet for junior og senior kortbane og langbane arrangeres henholdsvis i november og juli hvert år.

 

For å kunne delta i NM må man kvalifisere seg. Kvalifiseringskravene finner du på Norges Svømmeforbunds hjemmesider.

 

Junioralder:

  • Jenter: 13-18 år
  • Gutter: 13-19 år

 

Stafett på stevner

På stevner vil det som regel også bli arrangert stafetter. Her er det ikke behov for påmelding av foresatte/utøvere, da det er trener i samarbeid med lagleder som avgjør om stafettlag som skal meldes på. Det er helt og holdent trener som avgjør hvem som svømmer stafetter, dersom det skulle være flere kandidater. Klubben vil selv dekke påmeldingsavgift til stafett.

 

Stevner som klubben arrangerer selv

Stjørdals Blink arrangerer to svømmestevner i året: Stjørdalstoppen og Julelauget. Stjørdalstoppen arrangeres vanligvis i april og går kun over en dag, mens Julelauget arrangeres i desember og går over to dager. Begge stevnene inneholder både et rekruttstevne og et approbert stevne, og det er et ønske om at flest mulig utøvere deltar.    


Foto: Shutterstock (used by permission)