Svømmegrupper

 

Klubben har ulike svømmegrupper basert på alder og svømmeferdigheter. For å kunne bli tatt opp i en treningsgruppe, må man ha bestått selkurset (se svømmekurs) eller inneha tilsvarende svømmeferdigheter. Plasseringen av utøverne i de ulike gruppene er hovedtreners oppgave. Antall treningsdager per uke varierer fra en til seks avhengig av hvilken gruppe man tilhører, der nybegynnerne har færrest antall treningsdager. I tillegg kommer treningssamlinger og konkurranser.

 

Med unntak av A-, B- og C-gruppen, som er rene konkurransegrupper, er det ingen krav om å delta i svømmekonkurranser (approberte stevner), men vi ser gjerne at utøverne deltar dersom de er motivert for dette.  

 

Klubben har også en såkalt T-gruppe, en gruppe for dem som kun ønsker å trene og ikke vil delta i konkurranser.  

 

Dersom du er interessert i være med i en svømmegruppe, ta kontakt på post@blink.svomming.no .


Treningstider:


MandagTirsdagTorsdagFredag
A- og B-gruppakl. 15.20 - 17.00kl. 17.30 - 19.00kl. 17.00 - 19.00kl. 15.00 - 17.00
C-gruppakl. 15.20 - 17.00kl. 16.45 - 18.00kl. 16.00 - 17.15kl. 15.30 - 17.00
D-gruppa
kl. 17.55 - 19.00kl. 16.00 - 17.00kl. 16.00 - 17.00
E-gruppa
kl. 16.50 - 18.20kl. 16.00 - 17.00kl. 16.00 - 17.00
F-gruppa
kl. 16.00 - 17.00

T-gruppa
kl. 16.00 - 17.15
kl. 15.00 - 16.00Foto: Shutterstock (used by permission)