Trenerutdanning

 

Går du med en drøm om å bli svømmetrener? Svømmeklubben har et løpende behov for trenere på ulike nivåer. Så dersom du går med en drøm om å bli svømmetrener, ville vi ha blitt svært glad om du realiserer drømmen.

 

Det finnes fem ulike trenernivåer:

 

  • Trener 1
  • Trener 2
  • Trener 3
  • Trener 4
  • Topptrener

 

Hvert nivå inneholder en grunnutdanning. Grunnutdanningen inneholder et minimum antall timer med undervisning og praksis. Ved å gjennomføre ulike etterutdanningsmoduler på hvert nivå, vil man opparbeide seg økt kunnskap på det nivået man er trener for.

 

Det ville føre for langt å gå gjennom all utdanning på de ulike trenernivåene, og vi vil derfor kun ta for oss Trener 1- utdanningen.

 

For å delta på Trener 1 – kurset må man ha gjennomført obligatorisk e-kurs og digital fellesundervisning. Kurset er både teoretisk og praktisk med varighet av ca. 14 timer. Etter endt kurs skal deltaker gjennomføre praksis i klubb og levere praksisrapport til Norges Svømmeforbund før man får godkjent Trener 1-kompetanse.

 

Vennligst ta kontakt med oss på post@blinksvomming.no om du er interessert i trenerutdanning. Vi gleder oss til å høre fra deg.


Foto: Shutterstock (used by permission)