Dugnad

 

I forbindelse med stevner er klubben helt avhengig av en del frivillig innsats fra foreldre og foresatte. Stevner er en av de viktigste inntektskildene til klubben som kommer alle medlemmer til gode. Dette bidrar blant annet til at treningsavgiften kan holdes forholdsvis lav. Det forventes derfor at foresatte stiller opp selv om eget barn ikke deltar på stevnet. Det er derfor viktig at man setter av tid til klubbens egne stevner (Stjørdalstoppen og Julelauget) som er oppført i terminlisten.   

 

Når stevnet nærmer seg vil man få beskjed om hvile arbeidsoppgaver det er behov for.  

 

Følgende arbeidsoppgaver kan være aktuelle:

 

  • Opp- og nedrigging av utstyr
  • Inngang
  • Stevnekontor
  • Tidtaking
  • Kiosk/kafeteria
  • Levering av mat til kiosk/kafeteria (kaker, pizzasnurrer mm.)
  • Dommer- og funksjonærservering
  • Premieutdeling
  • Speaker

 

Å være med på dugnad er en kjempefin mulighet til å bli bedre kjent med andre foreldre og klubben.


Foto: Shutterstock (used by permission)