Svømmekurs


Stjørdals-Blink tilbyr svømmekurs for barn. Vi følger Norges Svømmeforbunds pedagogiske opplæring, og alle hovedinstruktørene våre har bestått instruktørkurs.

Målet er at barna skal utvikle svømmeferdighetene sine, bli trygge i vann og oppleve mestring og svømmeglede.

Vi arrangerer kurs på både begynnernivå (Hval, Skilpadde, Pingvin, Selunge) og videregående nivå (Sel). Etter man har bestått nivået Sel, kan barnet søke om tilbud i treningsgruppe for å drive aktivt med svømming som idrett.

Våre kurstilbud og ventelister ligger på tryggivann.no. Barna kan delta på kurs fra det året de fyller 6 år.

Vær oppmerksom på at alle kursene har et læringsmål. Dette læringsmålet må være oppfylt før man kan gå videre til neste kurs, da det ene kurset bygger på det andre.  Det er derfor vanlig at man må ta samme kurs flere ganger avhengig av barnets oppnådde ferdigheter.

Merk:  Alle som deltar på svømmekurs, må også være medlem i Stjørdals-Blink IL. Dersom man ikke er medlem fra før, må man derfor også betale medlemsavgift til Stjørdals-Blink IL. Årsaken til dette er at klubben har inngått en avtale med Norges Svømmeskole der dette er en del av kontrakten. Ved å betale medlemsavgift er barnet forsikret gjennom barneidrettsforsikringen. Dersom barnet er 13 år eldre, må man også betale startlisens til Norges Svømmeforbund da barneidrettsforsikringen kun gjelder opp til 12 år.


Hval

Dette kurset handler om å bli trygg i vann. Vi gjør en rekke øvelser for å venne barnet til å tørre å dukke hele hodet under vann og plukke opp en gjenstand på 1 meters dybde. Her står man mye på beina og gjør øvelser hvor man dukker under deler av og etter hvert hele hodet.  

Forkunnskaper:  Det kreves ingen forkunnskaper. 

Læringsmål: Kombinere hopp fra bassengkanten, dykke, orientere seg under vann og hente gjenstander på 1 meters dybde til overflaten.


Skilpadde

Dette kurset handler om å lære å flyte på både mage og rygg. Barna får hjelp av instruktør med å flyte ved at instruktør løfter eller støtter barnet i riktig posisjon. Til slutt flyter barnet selv uten hjelp. Flyteevnen påvirkes av kroppens holdning og pusting. 

Forkunnskaper: Barnet må mestre læringsmålet for Hval. 

Læringsmål: Flyte som en pil på magen og på ryggen med armene strukket frem i minst 15 sekunder på hver side.  


Pingvin

Når barnet har lært seg å flyte, går vi videre med å øve på beinspark. Her ligger man strak med armene frem i en pil og gjør crawlbeinspark på ryggen og på magen (med hodet ned i vannet). 

Forkunnskaper: Barnet må mestre læringsmålet for Skilpadde. 

Læringsmål: Kombinere aktivitetene hoppe, flyte opp, innta linjeholdning på magen i vannflaten, gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem, dreie over på ryggen, gjøre beinspark i linjeholdning og puste.

 

Selunge

Her begynner barna med grovkoordinert crawl og ryggsvømming. De bruker beinspark, armtak og begynner å øve på å puste til siden. Man øver også på stup.

Forkunnskaper: Barnet må mestre læringsmålet for Pingvin. 

Læringsmål: Kunne svømme 25 m crawl med pust til siden samt svømme minst 15 m på rygg uten stopp.

Dette kurset har mye innhold, og man må forvente at barna bruker god tid på å oppnå alle ferdigheter.


Sel

Når barnet mestrer å svømme 25 m grovkoordinert crawlsvømming med pust til siden uten stopp, begynner de å lære finkordinert crawl -og ryggsvømming. De lærer seg også saltovending, ryggstart og startstup.

Forkunnskaper: Barnet må mestre læringsmålet for Selunge.

Læringsmål: Svømme sammenhengende 50 m, derav 25 m crawl med rytmisk pust til siden, ta en saltovending og fortsette å svømme 25 m på rygg.

Dette kurset har mye innhold, og man må forvente at barna bruker god tid på å oppnå alle ferdigheter.

 

Ofte stilte spørsmål:

 

Må barnet begynne fra start med hvalkurset?

Nei, dere trenger ikke å starte fra Hval.  Velg kurs etter barnets nivå. Dersom barnet er klar for et høyere nivå med en gang, så velg det. Er du usikker på nivået, så les kursbeskrivelsene våre og ta nivåvelgeren på www.tryggivann.no . 


Kan jeg melde barnet mitt på kurs dersom barnet mitt er 5 år?

Barn som er 5 år, kan meldes på under forutsetning av at de fyller 6 år i løpet av året som kurset arrangeres. 


Barnet mitt synes kurset er for lett allerede første kursdag.  Jeg tror vi har valgt feil nivå. Kan jeg bytte nivå selv om kurset ikke er ferdig?

Av og til har vi ledig plass, eller vi har et annet barn det kan bytte med. Har vi ikke det, er barnet nødt til å vente på neste kursrunde.


Jeg ønsker å melde på barnet mitt, men finner ingen ledige kurs som passer til dets nivå?

Vi har ventelister liggende ute. Meld deg på ventelisten, så er du sikker på at du får et tilbud innen en viss tid. Melder man seg ikke på venteliste, kan det gå lenge mellom hver gang en restplass blir lagt ut offentlig. Husk å følg med på e-posten din (og søppelposten) når det nærmer seg ny kursrunde. Fristene er korte før vi sender påmeldingstilbudene til neste halvdel av ventelista.  


Hvilket utstyr trenger barnet til kurset?

Barnet trenger badedrakt/badebukse. I tillegg anbefales det svømmebriller fra nivået Pingvin og oppover. På skilpaddekurset er svømmebriller valgfritt. På hvalkurset skal barnet ikke bruke svømmebriller. Unntak gis dersom barnet er svaksynt eller dersom det foreligger andre spesielle forhold som tilsier at det er fornuftig med svømmebriller. Gi i så fall beskjed til instruktør ved kursstart.


Barnet mitt liker ikke å få vann i nesen, kan det bruke neseklype?

Nei, vi ønsker ikke at barna bruker neseklype på våre kurs. Dersom de bruker neseklype, vil de aldri lære seg å blåse vannet ut av nesen. Det er viktig at barnet lærer seg dette, da de vil få bruk for dette senere, spesielt ved saltovending.

 

Hvordan ser jeg om kurset er bestått eller ikke i forhold til hvilket nivå vi skal melde på neste gang?

Instruktør legger inn anbefaling med kommentar på www.tryggivann.no ved kursslutt. På hval- og pingvinkursene krysses også beståtte/ikke beståtte delmål av. Det er også mulig å snakke med instruktør rett før eller etter kurset.


Barnet mitt er ferdig med kurset hvordan melder jeg på neste?

Du vil motta invitasjon på e-post fra tryggivann.no når kurset går mot slutten eller rett etter kursslutt. Husk å sjekke søppelposten! Du vil enten motta tildelt kursplass til ett spesifikt kurs (husk i så fall å gå inn på tryggivann.no for å bekrefte eller avslå innen en tidsfrist), eller du vil motta en e-post med flere påmeldingslenker til ulike kursdager med det nivået som passer. Trykk på påmeldingslenken for å melde på. Her er det også en tidsfrist før plassene blir tilbudt videre til de øvrige på ventelisten.


Hvor mange ganger er det vanlig å ta et kursnivå?

Det er helt normalt å ta et kursnivå to eller flere ganger. Hvor fort barnet består kurset handler både om hvor trygg det er i vann, fokus, motorikk, modenhet samt hvor ivrig det er på å ta til seg tips fra instruktøren. Hvis barnet ønsker å være veldig selvstendig, f.eks. avviser hjelp til å flyte fra instruktør, vil det ta lengre tid.

Noen ganger har barnet også mye fravær fra kurset pga. sykdom, bursdagsfeiringer osv.. Det har mye å si om man deltatt på alle kursdagene, eller om man kun har møtt opp på halvparten. 

Spesielt selunge-og selkurset har mye innhold, og det må som oftest tas flere ganger før læringsmålet er bestått. 


Når regnes barnet som svømmedyktig?

Norges Svømmeforbund definerer svømmedyktig slik: Hopp uti dypt vann, svømme 100 m på magen uten stopp, 3 minutters pause hvor man flyter i vannet, deretter 100 m på rygg. Vi regner barna som svømmedyktig etter bestått selkurs.


Barnet mitt deltar i mange aktiviteter for tiden. Er det mulig å vente med å melde barnet på nye kurs og melde det på ved en senere anledning?

Ja, det er mulig. Dersom man avslår plassen sin, har man derimot ikke lenger fortrinnsrett. Man må da sette seg på venteliste idet man vil starte på svømmekurs igjen. 


Barnet mitt trenger hjelp av meg i garderoben. Hvilken garderobe kan jeg følge barnet mitt i?

Man velger garderobe etter det voksnes kjønn, det vil si at mødre tar med barnet sitt i jentegarderoben, og at fedre tar med barnet sitt i guttegarderoben.


Barnet mitt ønsker å være selvstendig og vil ikke ha meg med i garderoben. Er det greit?

Vi anbefaler foreldre til de minste barna å bli med, slik at det til enhver tid er minst en voksen der, så alt går hyggelig og rolig for seg. Spesielt i guttegarderoben bør fedre slå følge med barna da det fortere kan bli uro der. Foreldrene har ansvaret for sitt barn både før og etter svømmekurset da vi ikke har vakter i garderoben.


Barnet mitt har bestått selkurset og ønsker å begynne i treningsgruppe. Hvem kontakter jeg, og når vil barnet få plass?

Ta kontakt med kursansvarlig på svommekurs.blink@gmail.com , så lager han/hun en anbefaling. Send også en mail til svommingmedlem.blink@gmail.com for søknad om innmelding til treningsgruppe med fullt navn, fødselsdato på svømmeren.

Vi har inntak to ganger i året med start i august og januar. Noen ganger har vi ledig plass til alle som ønsker det, mens andre ganger har vi ikke det. I så fall må man vente til neste inntak.


Jeg finner ikke svar på spørsmålet mitt eller har noe jeg vil ta opp med svømmekursansvarlig. Hvem tar jeg kontakt med?

Ta kontakt med hovedinstruktør på svommekurs.blink@gmail.com. Vi gleder oss til å høre fra deg.


Foto: Shutterstock (used by permission)