Startlisens

Alle som deltar i approberte stevner må ha gyldig startlisens. Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettskadeforsikring. Startlisensen er et engangsbeløp som betales hvert år til kontonummer 7874.06.70025.  For å betale denne må man ha et KID-nummer som fås ved henvendelse til klubben.  Startlisensen gjelder fra den dagen man betaler og ut kalenderåret.

 

Alle som skal delta på approberte stevner må betale startlisens, men også øvrig utøvere i klubben over 12 år kan løse startlisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).  Det er ikke nødvendig med startlisens på klubb- og rekruttstevner.   

 

Prisen på startlisensen vil varierer fra år til år, og det henvises derfor til Norges Svømmeforbunds hjemmesider for mer informasjon.