Startlisens

For å kunne delta i approberte svømmestevner, man han gyldig startlisens. Startlisensen gir også idrettsskadeforsikring. Startlisensen er et engangsbeløp som må betales hvert år i god tid før svømmestevne arrangeres, da det erfaringsmessig tar litt tid før lisensen blir registrert. For de som tidligere har betalt startlisens, vil det bli sendt ut faktura rundt årsskiftet. For de som ikke har betalt startlisens tidligere, vil man kunne få tilsendt en faktura ved henvendelse til klubben på e-post (post@blinksvomming.no

 

Selv om man ikke deltar i approberte stevner, kan også øvrige utøvere som er 13 år eller eldre, betale startlisens og dermed bli forsikret. Utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen, og trenger således ikke startlisens med mindre man skal delta på approberte stevner. Mer informasjon om idrettsskadeforsikring ligger på Norges Svømmeforbunds hjemmesider. Det er ikke nødvendig med startlisens på klubb- og rekruttstevner.   

 

Prisen på startlisensen vil variere fra år til år, og det henvises derfor til Norges Svømmeforbunds hjemmesider for mer informasjon.  

Foto: Shutterstock (used by permission)