Stjørdals-Blink ILs svømmegruppe er både en bredde- og konkurranseklubb. Vi tilbyr kurs og treningsgrupper for både barn, ungdom og voksne. Klubben har til hensikt å utvikle grunnleggende ferdigheter i svømming gjennom et godt opplæringstilbud og muligheter for videre trening på bredde og mosjonsnivå etter endt opplæring. I tillegg har vi til hensikt å utvikle og ivareta utøvere som konkurrerer aktivt på lokalt og regionalt nivå med mål om deltagelse i regionale og nasjonale konkurranser. Alle svømmekurs og all svømmetrening foregår i Stjørdal svømmehall som har et 25 meters stålbasseng med seks baner.