Stjørdals Blink Svømming er både en bredde- og konkurranseklubb.  Klubben har til hensikt å utvikle grunnleggende ferdigheter i svømming hos barn, ungdom og voksne gjennom et godt opplæringstilbud og muligheter for videre trening på bredde og mosjonsnivå etter endt opplæring.  I tillegg har vi til hensikt å utvikle og ivareta utøvere som konkurrerer aktivt på lokalt og regionalt nivå med mål om deltagelse i regionale og nasjonale mønstringer.  Klubben arrangerer fortløpende svømmekurs for barn og ungdom, samt noen ganger for voksne, og klubben tilbyr ulike treningsgrupper som er tilpasset utøvernes ferdigheter og ambisjonsnivå.