Lagledere


Klubben har behov for lagledere for alle svømmegrupper. En lagleder skal være til støtte og hjelp for utøvere og trenere på både treningsøkter og stevner, og har følgende arbeidsoppgaver:


Treningsøkter

1.     Sørge for at det alltid er en forelder til stede under treningen for å påse at alt går riktig for seg og ev. hjelpe både utøvere (f.eks. hjelpe til med justering av svømmebriller og badehette) og trenere ved behov.  

2.    Være behjelpelig med å informere og besvare spørsmål fra utøvere og foresatte vedrørende svømmeutstyr, trening og stevner.

3.    Rapportere brudd på regler og uønskede hendelser i garderobene og svømmehallen til trener og ev. styret, dersom det skulle være behov for det.  

4.    Arrangere sosiale tilstelninger i samarbeid med trener.


Stevner

1.    Sørge for samkjøring av utøvere og trenere, dersom det er behov for dette.

2.    Sørge for å ha oversikt over frafall og sykdom blant utøverne.

3.    Delta på lagledermøte i forkant av svømmestevne for å rapportere om frafall og sykdom, samt skaffe seg informasjon om selve stevnet mtp. endringer i tidsskjema og heatlister, banefordeling og om det er hengende start osv..

4.    Sørge for å ha oversikt over start-/heatlister og sørge for å få utøveren frem til startpallene i god tid før start. 

5.    Sørge for at både utøvere og trenere kommer trygt hjem.  


Alle lagledere ha politiattest, og for å kunne registrere politiattesten i klubbens arkiv, må man også være medlem av klubben.


Foto: Shutterstock (used by permission)