Dommerutdanning

 

Svømmeklubben er helt avhengig av dommere for å arrangere stevner. Klubben vil derfor være svært takknemlig om du kunne tenke deg å ta dommerutdanning.  Ved å bli dommer kan du følge konkurransen fra bassengkanten, og du vil samtidig lære mye om svømming. Du trenger ingen spesielle forhåndskunnskaper om svømming. Det eneste kravet er at du må være minst 14 år. For å kunne utøve dommervervet, må man først utdanne seg som kretsdommer. Dersom du ønsker å utvikle deg videre, kan du bli starter, forbundsdommer og ev. senere overdommer.  

 

For å bli autorisert kretsdommer kreves en nettbasert selvstudie (ca. 2 timer) + 6 klokketimer (8 undervisningstimer) på fysisk kursdag. Fysisk kurs kan også deles opp på to ettermiddager. Etter bestått skriftlig eksamen blir man dommeraspirant.  Man må deretter delta på minst 4 stevner innen 1 år etter gjennomført kurs, før man blir autorisert dommer.  

 

For bli forbundsdommer, kreves det at du er minst 18 år og har vært kretsdommer i minst 2 år. I tillegg må du repetere den nettbaserte delen av kretsdommerkurset + 6 timers kursdag. Kandidatene vurderes ut fra deltakelse i gruppediskusjoner, før de blir autorisert.

 

For å bli overdommer må man ha vært forbundsdommer i minimum 2 år. I tillegg må man ha gjennomført en nettbasert teoridel, en kursdag (ca. 6 timer) samt praksis under veiledning ved minimum 2 stevner.

 

For å bli starter må man være autorisert kretsdommer, men det ingen krav til praksislengde. Man må imidlertid gjennomgå et starterkurs på 8 timer som består av både en teoridel og en praksisdel på bassengkanten.

 

Klubben dekker alle kursutgifter så fremt du er medlem av Stjørdals-Blink. Reiseutgifter dekkes ikke.  

 

Det utbetales normalt sett ingen godtgjørelse for selve dommertjenesten med mindre du er svømmer og ikke forelder. Svømmere som utfører dommertjeneste betales i henhold til klubbens lønnstabell.  Ev. reise og overnatting organiseres og dekkes av klubben (gjelder ikke forelder).

 

Alle dommere får en dommerskjorte av forbundet ved autorisering. Dersom du har behov for en ekstra dommerskjorte, kan dette dekkes av klubben. Trøndelag svømmekrets kan, etter søknad fra nyutdannet dommer, støtte kjøp av dommerbekledning inntil kr. 1000 (engangsstøtte). Kursbevis må i så fall vedlegges søknaden.  

 

Dersom dette høres interessant ut, så send en e-post til post@blinksvomming.no .  Vi gleder oss til å høre fra deg.   


Foto: Shutterstock (used by permission)