Instruktørutdanning

 

Generelt

Går du med en drøm å bli svømmeinstruktør? Svømmeklubben har et løpende behov for instruktører. Så dersom du går med en drøm om å bli svømmeinstruktør, vil vi gjerne at du realiserer drømmen. I samarbeid med Norges Idrettsforbund og Norges Svømmeforbund må alle som ønsker å bli instruktører, først ta et obligatorisk felles elektronisk læringskurs. Deretter vil det være en felles digital undervisning oppdelt i flere bolker etterfulgt av en spesifikk praksissamling avhengig av hvilket kurs du går på. Du kan få utdannelse både som begynnerinstruktør, videregående instruktør, babysvømmingsinstruktør, samt småbarnsinstruktør.  Det er et krav om at du først må ta begynnerinstruktørkurset før du kan ta de andre kursene.


Opplæringstrener svømming grunnferdigheter (tidligere kalt begynnerinstruktør)

Opplæringstrener svømming grunnferdigheter dekker kursnivåene «Vann», «Hval», «Skilpadde», «Pingvin» og «Selunge». Deltakeren må ha gjennomført obligatorisk e-kurs og digital fellesundervisning. Man kan delta fra det året man fyller 15 år, men man får først autorisasjon etter at man har fylt 18 år.

 

Opplæringstrener svømming svømmearter (tidligere kalt videregående instruktør)

Opplæringstrener svømming svømmerarter dekker kursnivåene «Sel», «Sjøløve», «Delfin» og «Hai». Deltakeren må ha gjennomført obligatorisk e-kurs, digital fellesundervisning og begynnerinstruktørutdanningen. Man kan delta fra det året man fyller 16 år, men man får først autorisasjon som instruktør etter at man har fylt 18 år.

 

Instruktør babysvømming

Deltakere skal kunne planlegge, organisere og gjennomføre babysvømming (0-2 år) med nødvendig kunnskap om barns utvikling, organisering og planlegging.   Deltakerne må ha fylt 20 år og må ha gjennomført begynnerinstruktørkurset.  

 

Instruktør småbarnssvømming

Deltakere skal kunne planlegge, organisere og gjennomføre småbarnssvømming (2-5 år), må ha fylt 18 år og gjennomført begynnerinstruktørkurset.  

 

Dersom du er interessert i instruktørutdanning, vennligst ta kontakt med klubben på post@blinksvomming.no . Vi gleder oss til å høre fra deg.

Foto: Shutterstock (used by permission)