Svømmegrupper.

 

Klubben har ulike svømmegrupper basert på alder og svømmeferdigheter.  For å kunne bli tatt opp i en treningsgruppe, må man ha bestått selkurset (se svømmekurs) eller inneha tilsvarende svømmeferdigheter.  Plasseringen av utøverne i de ulike gruppene er hovedtreners oppgave. Antall treningsdager per uke varierer fra en til seks avhengig av hvilken gruppe man tilhører, der nybegynnerne har færrest antall treningsdager.  I tillegg kommer treningssamlinger og konkurranser.

 

Med unntak av A-, B- og C-gruppen, som er rene konkurransegrupper, er det ingen krav om å delta i svømmekonkurranser (approberte stevner), men vi ser gjerne at utøverne deltar dersom de er motivert for dette.  

 

Klubben har også en såkalt T-gruppe, en gruppe for dem som kun ønsker å trene og ikke vil delta i konkurranser.  

 

Dersom du er interessert i være med i en svømmegruppe, ta kontakt på post@blink.svomming.no .