Styret.

 

Funksjon:                   Navn                           E-post                                     Telefonnummer

 

Leder                             Hans Kristian Langsetmo   leder@blinksvomming.no               932 58 484

Kasserer                        Stig Roald Amundsen        kasserer@blinksvomming.no          992 53 307

Sekretær                       Thor Henning Amdahl         post@blinksvomming.no                906 53 735

Styremedlem                 Arve Skulbørstad                post@blinksvomming.no                916 19 375

Styremedlem                 Karl Kristian Høyseth          post@blinksvomming.no                952 54 521

Styremedlem                 Anette Fløan                       post@blinksvomming.no                404 99 429